Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

Zasadnutia MsZ

PROGRAM ROKOVANÍ

MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018

 Plán a predbežný program rokovaní na stiahnutie

Plán zasadnutí MsZ

2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
Nastaviť
  15.02.2018 XLI.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Schválenie programu rokovania
Prestávka (12.10 - 13.10)
20.
14.20
Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ Výsledky hlasovania
21.
14.30
Interpelácie poslancov
22.
14.50
Informácie
23.
15.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.10
Schválenie programu rokovania
5.
15.30
Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
7.
16.00
Interpelácie poslancov
8.
16.20
Informácie
9.
16.30
Záver